Martyna, Jagoda i Ala

Trzecia część sesji tanecznej i ponownie park Czartoryskich. Tym razem towarzyszyło nam dużo słońca, którego nie rozpraszały chmury. Dlatego efekty nieco odmienne w porównaniu do pierwszej części z tego samego miejsca.