Mercedes

Posted on

„Pasja, pasja, trzeba mieć pasję! … przetrwa ten, kto stworzył swój świat.”