Rezerwat przyrody „Piskory”

Naturalny portret dziecięcy.